Adam, klient Maltézské pomoci, popsal svoje zkušenosti se službami Maltézské pomoci.