Stejně jako loni jsme uspořádali pro naše klienty slavnostní setkání u příležitosti Velikonoc.