Dovolená je, když máte volno z práce. Kdo by to neznal. No, vlastně, studující ji neznají, ale to my už nejsme.

Dobrovolníci Maltézské pomoci se ve dnech 5. - 15. 8. 2017 zúčastnili výcvikového kurzu na Litvě. 

Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. 

V neděli 30. 7. 2017 mělo možnost pět dětí z Dětského centra Ostrůvek navštívit zdarma Aquapark v Olomouci. 

Na olomouckém centru Maltézské pomoci stále probíhají dvě výběrová řízení na pozici koordinátora projektu Moderní senior a projektového, PR a FR asistenta; a na pozici sociálního pracovníka a koordinátora služby osobní asistence.

Článek o uherskohradišťském centru Maltézské pomoci v Staroměstských novinách, měsíčníku Starého Města a okolních obcí (Ročník XXV., číslo 7. - červenec 2017).

Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. 

Rok 2017 už se přehoupnul do své druhé poloviny a proto přinášíme zprávu, jak se nám dařilo v brněnském centru v první polovině roku.

Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci.