Ve dnech 24. a 25. října 2014 proběhl v olomouckém centru Maltézské pomoci vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center.

Maltézská pomoc, o.p.s. nabízí rodinám, se kterými má uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče:

Tento rok se v Olomouckém kraji koná již čtvrtý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2014.

Vážení přátelé, přinášíme Vám postřehy našich dobrovolnic a dobrovolníků z přímého kontaktu se seniory. Začtěte se do úvah, které Vás mohou potěšit a navíc inspirovat.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během podzimu 2014.

Vážení příznivci Maltézské pomoci,

v současné době se snažíme získat finanční prostředky pro naši činnost v příštím roce.

V úterní příloze Olomouckého deníku vyšel rozhovor s Tomášem Leharem, koordinátorem našeho projektu Vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií.

Oslovili jsme novou supervizorku  PhDr. D. Konečnou, která navrhla tříhodinový cyklus.