Vážení příznivci Maltézské pomoci,

v současné době se snažíme získat finanční prostředky pro naši činnost v příštím roce. Během uplynulých čtyř týdnů jsme vypracovali sedm žádostí o podporu dobrovolnických projektů a odeslali je na Ministerstvo vnitra ČR.

Dále jsme vypracovali a odeslali celkem čtrnáct žádostí o dotace na jednotlivé kraje (celkem jsou centra Maltézské pomoci v šesti krajích republiky, tři na Moravě a tři v Čechách).

Podali jsme také žádost o tři dotační tituly  na Magistrát hlavního města Prahy. V nejbližších dnech vypracujeme žádosti o dotace pro řadu našich tradičních partnerů, jako jsou NF AVASTu, Krásy pomoci, J&T banky, ČEPSu a dalších.

Vedle této „administrativní práce“ pokračuje samozřejmě naše pomoc jak seniorům, tak dětem  i lidem bez domova. V sobotu 18.10. pořádáme pro naše asistentky a dobrovolníky v Praze školení první pomoci, které pro nás sponzorskou formou uspořádají záchranáři z Mělnicka. Jednáme s otcem Filipem z pražského Strahovského kláštera premonstrátů o prohlídce kláštera pro naše dobrovolníky.

V Olomouci je dokončován manuál, který sjednotí práci s dobrovolníky v celé Maltézské pomoci. Obdobný manuál připravujeme v Praze pro osobní asistenci. Najíždíme nový docházkový systém, který významně usnadní mzdové účetnictví a poskytne vedoucím center manažerskou podporu v oblasti personalistiky.

Pozvolna se blíží Vánoce a to je pro nás vždy čas nejvyššího nasazení, protože všem našim dárcům a sponzorům dáváme vyúčtování jejich darů a připravujeme se na účetní závěrku roku.

Všichni však svoji práci děláme s radostí, protože se nám daří pomáhat stále většímu počtu potřebných.

 

Jiří Juda