Ve dnech 24. a 25. října 2014 proběhl v olomouckém centru Maltézské pomoci vzdělávací kurz pro dobrovolníky moravských center. Kurz byl určen především novým dobrovolníkům zapojených do programů Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených, zúčastnili se ale i dobrovolníci s delší praxí. Kurz proběhl v tradičním uspořádání dvoudenního  vzdělávání – v pátek a sobotu.

Páteční den byl pod taktovkou Lucie Švábové, začali jsme s Představením Maltézské pomoci – historie řádu, poslání, sociální služby a dobrovolnické programy Centra Olomouc. Nad rámec časového předpokladu jsme se věnovali Metodice pro dobrovolníky – představení metodiky, společná práce nad vybranými kapitolami. Společná práce byla dobrovolníky hodnocena velmi kladně – přicházeli s novými podněty, živě diskutovali.

Sobotní část začala vstupem paní Ivety Tiché, která nám zdůraznila nutnost relaxace a zvládání stresu, nutnost věnovat se sám sobě. Poté jsme probírali Specifika práce se seniory a osobami se zdravotním postižením a to i s praktickým nácvikem (manipulace s invalidním vozíkem) – Lucie Švábová. Další a poslední přednášející byla Martina Komárková, které nám přiblížila duševní poruchy, demenci a mentální retardaci.

Společně strávený čas byl příjemný jak pro dobrovolníky tak i pro přednášející, což se nám ve zpětných reakcích potvrdilo J

Ještě jednou děkujeme za aktivní účast všem a těšíme se na další společné setkání!