Tento rok se v Olomouckém kraji koná již čtvrtý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2014. Jak zní motto akce, jedná se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Nominaci kandidátů k ocenění provádí široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. Víte-li o někom, jehož dobrovolnická činnost by si zasloužila ocenění v některé ze jmenovaných oblastí, neváhejte navštívit webové stránky www.kresadlo-ok.cz. Zde naleznete ke stažení nominační formulář s bližšími informacemi.

Termín ukončení nominací je stanoven na 7. listopad 2014. Poté nezávislá komise rozhodne o osmi oceněných. Slavnostní předávání cen Křesadlo 2014 proběhne ve  středu 17. prosince 2014 od 19 hod. v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Po předání cen bude následovat koncert Lenky Filipové.

Organizací ceny Křesadlo 2014 byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj.

Přílohy ke stažení: Plakát Křesadlo 2014Nominační formulář Křesadlo 2014Statut Křesadlo 2014Historie Křesadlo 2014

Mgr. Miloš Holubec, koordinátor udílení cen Křesadlo 2014
e-mail: [email protected]   tel: 605 228 161
http://www.kresadlo-ok.cz
Maltézská pomoc, o. p. s. Centrum Olomouc, Wurmova 7, 779 11 Olomouc
http://www.maltezskapomoc.cz/centra/olomouc/