Maltézská pomoc, o.p.s. nabízí rodinám, se kterými má uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče:

Tento rok se v Olomouckém kraji koná již čtvrtý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2014.

Vážení přátelé, přinášíme Vám postřehy našich dobrovolnic a dobrovolníků z přímého kontaktu se seniory. Začtěte se do úvah, které Vás mohou potěšit a navíc inspirovat.