Doprovázení pěstounských rodin

Pobočka Olomouc 21. 10. 2014 


Doprovázení pěstounských rodin

Maltézská pomoc, o.p.s. nabízí rodinám, se kterými má uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče:

 

  • Doprovázení (asistence při kontaktu s původní rodinou, pomoc při vyhledávání návazných služeb, pomoc při zařizování potřebných záležitostí)
  • Výchovná a poradenská péče (pomoc při výchovných problémech, jednání se školou)
  • Zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě
  • Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, psychologická a sociálně právní problematika (zprostředkování pomoci psychologa)
  • Letní tábor pro děti
  • Pravidelné setkávání pěstounských rodin (jedenkrát za měsíc)
  • Vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě
  • Pomoc vyškolených dobrovolníků přímo v rodinách (doučování dětí, volnočasové aktivity s dětmi, doprovod do zájmových kroužků apod.)

 

Schůzky pracovníka s rodinou probíhají minimálně 1x za 2 měsíce, podle potřeby rodiny častěji.

Kontakt:

Mgr. Markéta Zigová

tel. 731 626 113

email: marketa.zigova@maltezskapomoc.cz

Uživatelé služeb mají právo podávat stížnosti, náměty a připomínky. Více informací naleznete zde.