Oslovili jsme novou supervizorku  PhDr. D. Konečnou, která navrhla tříhodinový cyklus. Zvolili jsme případovou supervizi. Účast byla vzorná, chyběl pouze jeden asistent, který musel být přítomný na odpolední službě u našeho klienta.

 

(MaZ)