MČ Praha 10 V rámci pilotního projektu podpory sociální služby Tísňová péče nabízí finanční příspěvek občanům, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav již využívají službu tísňová péče od registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo mají zájem o využívaní této služby.

V květnu letošního roku obdržela naše sociální služba pro osoby bez domova od MČ Praha 10 prostředky veřejné finanční podpory ve výši 10 000 Kč v rámci „Projektu pomoc lidem bez domova“.

Koncem května se v sídle Maltézské pomoci v Praze uskutečnila dvě setkání dobrovolníků, takzvané supervize.

Rádi bychom Vás upozornili na nekompromisní dokument Šmejdi článkem Alberta Kišiňana, studenta doktorského studia oboru Family Sciences na University of Kentucky.

Ve čtvrtek 12.6. se bude konat Veletrh poskytovatelů sociálních služeb a neziskového sektoru působících na Praze 3, mezi které Maltézská pomoc, o. p. s. patří.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka ve výše zmíněné sociální službě.

Maltézská pomoc, která společně s německou Maltézskou pomocí pomáhala po povodních v Hoříně na Mělnicku, se nyní s maďarskou Maltézskou pomocí zapojila […]

Od čtvrtku 22.5. do 21.6. bude probíhat kampaň propagující službu osobní asistence na Žatecku.