Koncem května se v sídle Maltézské pomoci v Praze uskutečnila dvě setkání dobrovolníků, takzvané supervize. Těchto setkání se pravidelně účastní i psycholožka, a tak mají dobrovolníci možnost zeptat se na všechno, co je zajímá nebo s čím si ve své dobrovolnické činnosti nevědí rady. Zároveň se mohou s kolegy dobrovolníky podělit o své zkušenosti a zážitky z dobrovolnictví.

Dvou květnových supervizí se zúčastnilo celkem 25 aktivních dobrovolníků. Obě setkání byla velmi příjemná a podnětná, noví dobrovolníci si se zájmem vyslechli zážitky a zkušenosti svých služebně starších kolegů. Nejvíce se diskutovalo o tom, jak úzký by měl být vztah mezi klientem a dobrovolníkem, jak si vymezit hranice, či jak klientovi šetrně sdělit, že od něj nelze přijímat žádné dárky jako formu poděkování. Objevila se i žádost o zorganizování kurzu první pomoci.

Z obou supervizí pak jednoznačně vyplynulo, že se mezi klienty a dobrovolníky v Maltézské pomoci vytvořily velmi přátelské vazby, které jsou pro obě strany velkým přínosem. A to nás těší.

 

(KaH)