V květnu letošního roku obdržela naše sociální služba pro osoby bez domova od MČ Praha 10 prostředky veřejné finanční podpory ve výši 10 000 Kč v rámci „Projektu pomoc lidem bez domova“.

Peníze budou použity převážně na potravinovou pomoc a také pro hygienické potřeby klientům na Slatinách, kde naše terénní sociální služba působí již druhým rokem.

http://socialniportal.praha10.cz/cilove-skupiny/clovek-v-nesnazich.aspx

Bc. Henrieta Votíková, koordinátorka projektu