V květnu letošního roku obdržela naše sociální služba pro osoby bez domova od MČ Praha 10 prostředky veřejné finanční podpory ve výši 10 000 Kč v rámci „Projektu pomoc lidem bez domova“.