Koncem května se v sídle Maltézské pomoci v Praze uskutečnila dvě setkání dobrovolníků, takzvané supervize.