Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka ve výše zmíněné sociální službě.