MČ Praha 10 V rámci pilotního projektu podpory sociální služby Tísňová péče nabízí finanční příspěvek občanům, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav již využívají službu tísňová péče od registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo mají zájem o využívaní této služby.

Finanční příspěvek je určen zájemcům z řad seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Služba lidem umožňuje žít bezpečně v jejich vlastním přirozeném prostředí a současně s tímto dává příbuzným větší pocit jistoty o své blízké.

O příspěvek na tísňovou péči lze žádat na formuláři, který je k dispozici na webu MČ Praha 10. Žádosti budou přijímány do 15. 7. 2014 v podatelně Úřadu MČ Praha 10.

Více informací k příspěvku na tísňovou péči lze získat na sociálně zdravotním portálu MČ Praha 10:

www.desitkapomaha.cz  nebo na www.praha10.cz

www.desitkapomaha.cz<http://www.desitkapomaha.cz/

S dotazy můžete kontaktovat paní Bc. Ivetu Tomanovou (tel.: 267 093 283, e-mail: [email protected] ).

 

(KaH)