V rámci projektu Moderní senior jsme se rozhodli, že následující hodinu ve čtvrtek 3. 6. v 18:00 pojmeme netradičně. Uděláme venkovní kurz focení, kterým Vás provede lektorka Natálie.
Děti z klientských rodin v Maltézské pomoci v Olomouci se přišly v úterý 25. května pobavit na naší první letošní akci pro rodiny. Akce s názvem Šipkovaná proběhla za dodržení hygienických opatření v přírodním prostředí v okolí řeky Bystřice.
Již 19. přednáška z projektu Moderní senior online vás opět provede světem moderních technologií. Dnes se podíváme, jak využít internet jako pomocníka při cestování.
Už více jak rok se potýká celá společnost s pandemií COVID-19, která s sebou přinesla řadu nových výzev a obtíží, s nimiž se musí celá společnost vyrovnávat.
Pracovníci osobní asistence Maltézské pomoci v Olomouci se v sobotu 24. dubna účastnili vzdělávacího kurzu na téma Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb.
Maltézská pomoc se již mnoho let řadí k neziskovým organizacím, které doprovází pěstounské rodiny v Olomouckém kraji a pomáhají jim při realizaci tohoto nelehkého a významného poslání.
Od anonymního dárce jsme obdrželi darem přes 40 petrklíčů. Květiny byly postupně rozdány během měsíce dubna klientům osobní […]
Chceme udělat našim klientům radost a popřát jim krásné velikonoční svátky. Obracíme se na Vás, abyste nám pomohli potěšit všechny klienty, které máme. Sami to nezvládneme!
Maltézská pomoc zahájila dne 10. března 2021 realizaci veřejné zakázky "Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II".