Osobní asistence je služba určená seniorům a osobám se zdravotním postižením. „Jsou to lidé, kteří mají nějaká omezení, potřebují podporu, zabezpečení a dopomoc,“ vysvětluje vedoucí olomouckého a jesenického centra Maltézské pomoci Michal Umlauf. První kontakt s klienty probíhá telefonicky, následně docházejí sociální pracovnice do domácností. „Nejčastějšími omezeními u seniorů bývá nějaká demence, často s přidružením další nemoci, třeba mozkové příhody,“ doplňuje sociální pracovnice Daniela Gajdošíková.

Vedoucí osobní asistence v Olomouci Daniela Gajdošíková a vedoucí olomouckého centra Michal Umlauf.

Hodina osobní asistence stojí 130 korun, od července to bude o pět korun více. „Klient si může objednat základní činnosti, např. péči o osobní hygienu, stravování, doprovody různého druhu, psychickou podporu v těžkých životních situacích, úklid nebo nejrůznější aktivizační techniky,“ vyjmenovává Daniela Gajdošíková.

Osobní asistenci nabízejí téměř všechna střediska Maltézské pomoci. „V Olomouckém kraji jsme největším poskytovatelem této služby,“ říká Michal Umlauf. Momentálně je to asi 2 500 hodin měsíčně v domácnostech klientů v Olomouci a Jeseníku.

Poslechněte si ze záznamu celé povídání s vedoucím olomouckého a jesenického centra Maltézské pomoci Michalem Umlaufem a sociální pracovnicí Danielou Gajdošíkovou v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.

Autor: Dita Vojnarová, převzato z webu Českého rozhlasu Olomouc

Osobní asistenci v Olomouci finančně podporuje Statutární město Olomouc.

olomouc logo