Olomoucký kraj a Maltézská pomoc realizují veřejnou zakázku Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II. v rámci individuálního projektu Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II., doba realizace byla naplánovaná v době od března 2021 do června 2022.
Hlavními cíli programu je podpora činnosti a rozvoje sítě dobrovolnických center v Olomouckém kraji, organizace konference o dobrovolnictví a vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky.

Podpora činnosti a rozvoje dobrovolnických center Do zakázky se aktivně zapojila všechna dobrovolnická centra Maltézské pomoci v Olomouckém kraji: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník, každé se svým zázemím a koordinátorem dobrovolníků. Všechna centra se zaměřují na nábor nových dobrovolníků, plánují a hledají další vhodné propagační příležitosti k náboru dobrovolníků. Udržují kontakty s pověřenými pracovníky pobytových zařízení sociálních služeb, průběžně monitorují aktuální situaci a možnosti osobního setkávání dobrovolníků s klienty, a to i s
ohledem na aktuální epidemiologická opatření. Tyto informace pak pravidelně předávají stávajícím dobrovolníkům. Souběžně probíhají administrativní práce nezbytné při vedení dobrovolníků,
jako je uzavírání a prodlužování smluv o dobrovolnické činnosti, řešení pojištění dobrovolníků a vedení záznamů o jejich činnosti a odpracovaných hodinách. V rámci péče o dobrovolníky bylo zorganizováno několik vzdělávacích kurzů s tématy jako je dobrovolnické minimum, základy první pomoci a komunikace s lidmi s různými postiženími.

I přes nepříznivou epidemickou situaci se v roce 2021 do činnosti v dobrovolnických centrech Olomouckého kraje dlouhodobě zapojilo 260 dobrovolníků, kteří odpracovali 4600 evidovaných hodin ve prospěch klientů sociálních služeb. Věnovali se dlouhodobě celkem 293 klientům.

Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Významnou událostí byla Konference na téma Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení, která proběhla ve čtvrtek 14. října 2021. Konference byla určena zástupcům vysílajících a přijímajících organizací v oblasti dobrovolnické služby, zájemcům z řad nestátních neziskových organizací a poskytovatelům sociálních služeb rozvíjejících dobrovolnictví. Záštitu nad konferencí převzal Ivo
Slavotínek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky Maltézská pomoc realizovala odborný workshop Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách. Workshop byl určen novým nebo začínajícím koordinátorům dobrovolníků se zaměřením na základy náplně práce a řízení
dobrovolnických programů v sociálních službách. V dubnu 2022 se uskutečnil druhý pokračovací blok tohoto workshopu. Dále zorganizovala setkání koordinátorů dobrovolníků Maltézské pomoci,
cílem byla podpora dobrovolnických center, předávání zkušeností, metodická pomoc koordinátorům dobrovolníků a podpora významu dobrovolnictví.

Propagace dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Ačkoli řada prezentačních akcí nemohla být z důvodů pandemických opatření realizována, přesto se podařilo prezentovat dobrovolnické aktivity jako možnou formu trávení volného času a pomoci potřebným mimo jiné při těchto aktivitách:

  • organizování dnů otevřených dveří na všech pobočkách Maltézské pomoci v Olomouckém kraji;
  • propagace dobrovolnictví na středních a vyšších školách, mj. CARITAS, řada gymnázií a další SŠ,
  • provoz propagačních stánků Maltézské pomoci na řadě akcí, např. Babička roku, MeetUp, Jeden svět a další,
  • publikování článků o dobrovolnictví v regionálních periodicích
  • propagace dobrovolnictví na sociálních sítích a internetových platformách obecně.

Dobrovolníci pomáhali svým klientům třeba i při vyplňování formuláře sčítání lidu

Dobrovolnice Jana navštěvuje svoji klientku seniorku v domácnosti od léta 2021. Je její společnicí, chodí spolu na procházky, povídají si o tom, co se děje u nás či ve světě a vzpomínají to, co klienta zažila v mládí a co jí činilo radost. Velkou pomocí byla dobrovolnice u klientky Boženy při doprovodu k očkování, a to opakovaně. Dobrovolnice Jana též pomohla Božence při sčítání lidu v moderním stylu vyplnily společně skrze online formulář.

Autor: Lucie Švábová