Na jednom místě se budou prezentovat na čtyři desítky organizací, které v regionu poskytují služby seniorům, občanům se zdravotním postižením či rodinám s dětmi. Po celý den si budou moci návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet kompenzační a zdravotní pomůcky, chůzi s bílou holí, připraveny jsou i drobné aktivity pro děti včetně Snoezelen stanu. Centrum pohybu Olomouc bude mít odpolední hodinový vstup, ve kterém představí zdravotní cvičení, různé cvičební načiní s možností vyzkoušení si, taneční vystoupení seniorů spojené s výukou pro návštěvníky. Šantovku rozproudí i tradiční romská hudba a tance kapely SRNM. Na závěr veletrhu vystoupí popová kapela Dětského domova Šance Olomouc.

U stánku Maltézské pomoci bude možné si u přehledu služeb a dobrovolnických projektů vyzkoušet krátký kvíz o dobrovolnictví a vyhrát drobné ceny.

PROGRAM VELETRHU:

 • 10:00–10:10 Zahájení veletrhu Eva Kolářová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce; Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
 • 10:15–10:20 Klíč – centrum sociálních služeb, p.o. taneční skupina Domino
 • 10:25–11:15 Prezentace poskytovatelů
 • 11:15–11:30 TyfloCentrum Olomouc o.p.s. doprovázení nevidomého (správné navázání kontaktu, hlášení překážek atd.)
 • 11:35–12:30 Prezentace poskytovatelů
 • 12:30–12:45 Amelie, z.s. komentovaná videoprezentace organizace
 • 12:50–14:00 Prezentace poskytovatelů
 • 14:00–15:00 Centrum pohybu Olomouc komentovaná ukázka cvičení FitPainFree, Woudink (houpací deska) či Flexi-bar (cvičení s pružnou tyčí), vše s možností následného vyzkoušení; taneční cvičení seniorů v LINE DANCE (různé taneční styly) spojené s výukou pro veřejnost
 • 15:05–15:30 Prezentace poskytovatelů
 • 15:30–16:00 Kapela SRNM a MIX SRNM tradiční romská hudba
 • 16:05–17:00 Prezentace poskytovatelů
 • 17:00–18:00 Dětský domov Šance, Olomouc hudební vystoupení popové kapely

Po celou dobu trvání veletrhu možnost vyzkoušení kompenzačních a zdravotních pomůcek, chůze se slepeckou holí (překážková dráha), 3D brýle s virtuální realitou (prostředí simulující autismus), k dispozici bude dále haptický chodník, Snoezelen stan pro děti, drobné aktivity pro děti a další.