Středočeský kraj významně podpořil sociální služby Maltézské pomoci, o. p. s., které poskytujeme na Mělníku a v jeho okolí. V rámci dotačního […]
Mělnické centrum Maltézské pomoci realizuje dvě registrované služby: osobní asistenci a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení. Třetí služba, sociálně aktivizační […]

Ježíškova vnoučata v maltézském provedení.

Paní S. se před časem dostala, tak jako někdy každý z nás, do tíživé životní situace. Život ji netěšil […]

V minulém týdnu proběhl v kanceláři mělnického centra Maltézské pomoci, o.p.s. seminář o Alzheimerově chorobě, a to ve spolupráci s lékaři RZS Středočeského kraje MUDr. et Bc. Danou Hlaváčkovou a MUDr. Tomášem Hlaváčkem, který současně pracuje jako lékař v Alzheimer Home, (domov se zvláštním režimem).