Pomáhat lidem je posláním Maltézské pomoci. Činností Maltézské pomoci v Mělníku je pomoc osobám v jejím domácím prostředí díky sociální službě osobní asistence, která je rozšířenou formou pečovatelské služby. Osobní asistence je prostředkem k umožnění života osob, se sníženou soběstačností, v jejich přirozeném prostředí doma, a to nejdéle, jak to jejich individuální situace umožňuje. „Osobní asistence je profesionální službou, poskytují ji vyškolení zaměstnanci. Pro naše asistentky to není jen práce, je to poslání, pečují s lidskostí a laskavostí,“ popisuje službu vedoucí centra Andrea Edrová.

Pomáháme pečovat a staráme se o nemocné, naše činnost má 900letou tradici a vždy pomáháme s úctou a laskavostí. Rádi se postaráme i o Vaše blízké z Mělníku a okolí, stejně tak jako o naši klientku Věru, která trpí Alzheimerovou chorobu. Její příběh a naši pomoc přiblíží koordinátorka osobní asistence Tamara Musilová.

Na naši pobočku Maltézské pomoci v Mělníku se obrátila rodina klientky Věry s tím, že by potřebovali naši pomoc. Cíle však nedokázali více specifikovat, neboť pro ně situace byla nová a prozatím bez jakýchkoliv zkušeností. Nedokázali odhadnout míru pomoci. Jednalo se o paní Věru trpící Alzhaimerovou chorobou, jejíž příznaky však nebyly ještě tolik pro rodinu i klientu zatěžující. V té době se projevovala tato nemoc zejména občasným výpadkem paměti. Už tento stav však byl pro rodinu signálem, že bude docházet k postupnému zhoršení zdravotního stavu klientky, který bude vyžadovat intenzivnější celodenní péči. Zprvu do rodiny osobní asistentka Maltézské pomoci docházela na dvě hodiny denně, aby zajistila zejména podání stravy klientce, dohled nad jejím volným časem, který byl vyplňován zejména procházkami, které klientka velmi milovala. Postupem času se však zdravotní stav klientky měnil, přibývalo velké množství problémů, které vyžadovaly více času strávených s klientkou. Harmonogram byl stále přizpůsobován klientčiným potřebám i možnostem rodiny. Tak, jak se choroba vyvíjela a její příznaky se u klientky horšily, bylo s rodinou dohodnuto, že bude asistence probíhat 10 hodin denně. Aktivně se péče přizpůsobovala vývoji situace. Časem se přidala každodenní nutnost pomoci s osobní hygienou klientky, s celkovým dohledem nad jejími aktivitami. Asistentky se snažily rozvíjet a zachovávat za pomoci různých pomůcek a aktivit klientku co nejvíce soběstačnou a ve chvíli, kdy již klientka Věra nebyla schopna sama sebeobsluhy a nadhledu nad svou nemocí, přebírala asistentka veškerou péči o ducha i tělo.

Díky naší pomoci tak rodina mohla nadále fungovat, jak byla zvyklá. „Ačkoliv jsme se službou osobní asistence byli spokojeni, rozhodli jsme se nakonec umístit maminku do zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou. Zdravotní stav maminky se zhoršil natolik, že byl nutný celodenní dohled a pomoc. Asistentka však za maminkou docházela i do zařízení. Chodily spolu na procházky mimo zařízení, aby jí byl přechod do neznámého prostředí, co nejvíce ulehčen. Bohužel musela být spolupráce nakonec přerušena kvůli covidu, kdy byly dlouhodobě zakázané návštěvy,“ uvedla paní Alena, dcera klientky. Tuto spolupráci přerušila až situace s nemocí covid, kdy byly dlouhodobě zakázané návštěvy v pobytových zařízeních.

Sociální služba osobní asistence je v Mělníku a okolí poskytována nepřetržitě 24/7 a je výrazným pomocníkem v péči o druhé v jejich domácím prostředí, aby v něm mohli zůstat co nejdéle. 

Kontakt na sociální pracovnici Tamaru Musilovou, zajišťující osobní asistenci, je [email protected], telefon 731 633 747.

Autor: Andrea Edrová, vedoucí pobočky Maltézské pomoci v Mělníku