Děkujeme Středočeskému kraji za poskytnutou dotaci na sociální služby na Mělnicku

Pobočka Mělník 11. 06. 2020 


Středočeský kraj významně podpořil sociální služby Maltézské pomoci, o. p. s., které poskytujeme na Mělníku a v jeho okolí. V rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 tak přišla od kraje na službu Osobní asistence finanční částka 5 413 900 Kč. Část financí byla též učena na službu Doprovázení dětí s postižením do škol, a to částkou 1 483 000 Kč.

Autor: Andrea Edrová