Děkujeme Středočeskému kraji za poskytnutou dotaci na sociální služby na Mělnicku

11. 06. 2020 


Středočeský kraj významně podpořil sociální služby Maltézské pomoci, o. p. s., které poskytujeme na Mělníku a v jeho okolí. V rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 tak přišla od kraje na službu Osobní asistence finanční částka 5 413 900 Kč. Část financí byla též učena na službu Doprovázení dětí s postižením do škol, a to částkou 1 483 000 Kč.

Autor: Andrea Edrová