Letos poprvé jsme pro naše, a to nejen nové, dobrovolníky uspořádali kurz základů první pomoci (PP).

Právě mám před sebou z loňského roku seznam všech událostí, které se konaly v našem jesenickém Centru Maltézské pomoci. Když se do něj zadívám, mám radost z toho, co se nám vše podařilo uskutečnit.

Stejně tak, jako v první polovině letošního roku, tak i nadále naši dobrovolníci docházejí za svými klienty v těchto zařízeních: Pečovatelská služba Jeseník, Centrum soc. služeb Jeseník a do Jesenické nemocnice, a. s. (na odd. LDN).

Stejně jako v loňském roce jsme i letos na začátku školního roku pro veřejnost otevřeli – nejen – dveře našeho Centra.

Navštivte jesenické Centrum Maltézské pomoci o Dnu otevřených dveří.

Přečtěte si, jak se rozvíjely dobrovolnické programy jesenického Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

Stejně jako každý rok se i letos v Jeseníku ve dnech 13. – 17. června konala celostátní akce Týden sociálních služeb (dále jen TSS), kterého se naše Centrum opět zúčastnilo.

Maltézská pomoc ČR, o.p.s., Centrum Jeseník nově od června 2016 spolupracuje s DPS Soužití 2005 Mikulovice a hledá pro toto zařízení dobrovolníky ke klientům.