Ve čtvrtek 10. prosince od 9.00 do 16.00 hod. pořádá Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Jeseník den otevřených dveří.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Jeseník hledá dobrovolníka/y pro hudební zkušebnu v NZDM Darmoděj Jeseník (Čtyřlístek).

Ve středu 24. června proběhla na Masarykově náměstí v Jeseníku prezentace poskytovatelů sociálních služeb.

V pátek 26. června ve večerních hodinách proběhla na faře v Jeseníku přednáška pro farníky jesenické a českoveské farnosti o dobrovolnictví a o Maltézské pomoci.

Dne 25. června proběhlo v Klubu důchodců města Jeseníku setkání poskytovatelů sociálních služeb.