Dne 24. května 2018 v pozdně odpoledních hodinách jsme s našimi dobrovolníky uspořádali po delší době opět supervizní setkání.
Účast byla tentokrát mile většinová, z 12 dobrovolníků se jich s koordinátorkou sešlo celkem 7. Na programu bylo vzájemné  eznámení se – nejen – s novými dobrovolníky, ale i nástin akcí, které proběhly nebo které nás čekají (Týden sociálních služeb, Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě, pouť na Sv. Kopeček u Olomouce, aj.). Milé bylo také předání pozdravů našim  obrovolníkům od našeho vedoucího M. Umlaufa. Závěrem našeho setkání nás navštívil také náš bývalý dobrovolník Pavel, který nás potěšil hrou na kytaru a zpěvem.

Děkujeme také i Mgr. Kazimíru Bubovi, správci ŘK farnosti Jeseník, za možnost využití prostor zahrady fary, kde naše Centrum sídlí. Mohli jsme tak příjemně posedět pod pergolou a dát si i něco malého k občerstvení.

 

Autor: Petra Lednická

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.