Dne 24. května 2018 v pozdně odpoledních hodinách jsme s našimi dobrovolníky uspořádali po delší době opět supervizní setkání.