Centrum Jeseník hledá mladého dobrovolníka.

Dne 24. května 2018 v pozdně odpoledních hodinách jsme s našimi dobrovolníky uspořádali po delší době opět supervizní setkání.

Kvůli neomoci koordinátorky bylo centrum na krátkou dobu uzavřeno

I letos, v první polovině ledna 2018, se konalo v Jeseníku povánoční setkání vedoucích a dobrovolníků našeho Centra.

Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Jeseník srdečně zve na Den otevřených dveří 2017.

Tak jako v předchozích dvou letech jsme se i letos – v úterý 20. 6. - zúčastnili s naším Centrem tzv. Dne sociálních služeb na Jesenicku.

Vážení a milí, tak jako každý rok se i letos koná v Jeseníku tzv. "Týden sociálních služeb".

Letos poprvé jsme pro naše, a to nejen nové, dobrovolníky uspořádali kurz základů první pomoci (PP).