Připojte se v Jeseníků k dobrovolníkům Maltézské pomoci, kteří dochází za pacienty do nemocnice.
Klienta osobní asistence Jarmila se dožila požehnaného věku 90 let. I přes nelehký život, řadu zdravotních problémů a omezení, je […]
Našim klientům i rodinným příslušníkům ručíme za to, že asistentky poskytují služby kvalitní a odborně na úrovni.
Jak se naše klientky připravovaly na jarní svátky? No přece za pomoci a podpory našich asistentek.
Maltézská pomoc přijímá do své sociální služby osobní asistence i klienty s poruchou autistického spektra. Například v Jeseníku se staráme o dva bratry.
Přijďte si poslechnout osobní zkušenost člověka, který si prošel náhradní rodinnou péčí. Navíc i s programem pro děti.
I v letošním roce máte možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2021. Dobrovolnickou činnost vnímáme jako cennou součást pomoci potřebným a proto si dobrovolníci zaslouží být oceněni.
Maltézská pomoc organizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem již tradiční konferenci věnovanou tematice dobrovolnictví, tentokrát s podtitulem „Dobrovolnictví jako mezigenerační […]
Jeseničtí dobrovolníci stále rozdávají radost. Kromě své vlastní práce, starosti o rodinu a osobních povinností, věnují dobrovolníci  svůj volný čas těm, kteří to potřebují. Dvě z našich dobrovolnic se podělily o pocity, které jim dobrovolnictví přináší.