Jak se naše klientky připravovaly na jarní svátky? No přece za pomoci a podpory našich asistentek.
Maltézská pomoc přijímá do své sociální služby osobní asistence i klienty s poruchou autistického spektra. Například v Jeseníku se staráme o dva bratry.
Přijďte si poslechnout osobní zkušenost člověka, který si prošel náhradní rodinnou péčí. Navíc i s programem pro děti.
I v letošním roce máte možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2021. Dobrovolnickou činnost vnímáme jako cennou součást pomoci potřebným a proto si dobrovolníci zaslouží být oceněni.
Maltézská pomoc organizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem již tradiční konferenci věnovanou tematice dobrovolnictví, tentokrát s podtitulem „Dobrovolnictví jako mezigenerační […]
Jeseničtí dobrovolníci stále rozdávají radost. Kromě své vlastní práce, starosti o rodinu a osobních povinností, věnují dobrovolníci  svůj volný čas těm, kteří to potřebují. Dvě z našich dobrovolnic se podělily o pocity, které jim dobrovolnictví přináší. 
Životní příběhy našich klientů nám velmi často ukazují, že naše práce má smysl. K takovým patří i příběh pana Petra K., kterému poskytujeme služby od začátku měsíce února.
Děti, dospělí i senioři se speciálními potřebami nebo zdravotními omezeními potřebují při mnoha každodenních činnostech pomoc druhé osoby.
Děkujeme velice všem, kteří dorazili na den otevřených dveří. Na fotce je zachycen jeden úsek dne, málokdy jsme […]