Markéta přišla do našeho Jesenického centra začátkem května, s tím, že by ráda pracovala jako dobrovolnice. Po vzájemné dohodě začala docházet do Centra sociálních služeb v Jeseníku. Markéta pracuje jako vychovatelka ve školní družině a rozhodla se, svou práci a dobrovolnictví propojit. Navštívila Centrum sociálních služeb společně se svými svěřenci.

Cílem jejich návštěvy bylo babičky a dědečky potěšit rozveselit, pobavit a také si společně zahrát společenskou hru BINGO. Děti si pro klienty centra připravily krátké představení písniček a her na nástroje, za což je senioři odměnili nadšeným potleskem. Poté došlo na společenskou hru. Každé z dětí si přisedlo k jednomu z klientů a společně kontrolovali herní kartu. Děti se zápalem pro hru nadšeně škrtaly každé vylosované číslo a senioři se spokojeně usmívali. Hra byla napínavá až do samého konce, tím spíše, že pro vítěze byly připraveny odměny.

Seniorům se při každém setkání s dětmi rozzáří oči a společně si začnou spontánně povídat. Dětem se naopak líbí, že jim někdo věnuje svůj čas, má o ně zájem a naslouchá jim. Vzájemné obohacení obou těchto generací je nenahraditelné. Děti seniorům připomínají jejich vlastní dětství, jsou pro ně rozptýlením a potěšením v jejich samotě na konci života. Senioři oproti tomu dávají dětem poznat, že i starý člověk, který se už nemůže tolik hýbat a jeho tvář je plná vrásek může lidem kolem sebe předat spoustu moudra a životních zkušeností.

Markéta má s dětmi v plánu navštěvovat Centrum sociálních služeb každý měsíc a rozdávat tak s dětmi radost osamoceným seniorům.

Autor: Barbora Mrázková