V listopadu naše jesenická dobrovolnice vzala svoji školní družinu a vyrazila do Centra sociálních služeb. Podzimní sychravé počasí si to přímo žádalo, aby klienti společně se svěřenci ze školní družiny naší dobrovolnice Markéty uspořádali na poli za centrem drakiádu.

Děti se moc snažily a senioři je nadšeně povzbuzovali. Kluci a holky běhali po poli a obyvatelé domova je pozorovali ze své terasy nebo zpoza oken. Několik draků se nakonec vzneslo vzhůru a potěšilo tak všechny zúčastněné. Milé setkání bylo zakončeno u šálků horkého čaje.

Autor: Barbora Mrázková