Osobní asistence Maltézské pomoci v Jeseníku je služba, která pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí a podporuje je v každodenním životě. Osobní asistenti nejenže poskytují praktickou pomoc s péčí o sebe, hygienou, vařením, úklidem nebo doprovody, ale také naslouchají a navozují příjemnou atmosféru. V následujícím příběhu se dozvíte, jak jedna z asistentek pomohla své klientce znovu objevit radost ze šití a vyvolat vzpomínky na její děti. Činnost byla pro klientku novým podnětem a zdrojem sebevědomí.

Aktivizace klientky skrze šicí stroj

Klientka se při rozhovoru ptá asistentky: „Co jste dělala v neděli?“

Asistentka: „Šila jsem mikiny pro vnoučky.“ 

A to byl podnět pro vzpomínky klientky, která před lety šila pro svoje děti.

Klientka: „Tak já přinesu stroj a vy mi ho spravíte a ukážete, jak mám navléct niť, já už jsem to zapomněla.“

Stroj byl funkční, navlékla jsem jehlu s nití, ukázala klientce, zda stroj šije a pak už pokračovala sama. Vzpomněla si velmi brzy. Všechny činnosti, které má člověk v průběhu života zautomatizované, se vrací a to bez opětovného učení. Klientka již sama věděla, jakou rychlostí má šít, jak zapošít konec tkaniny apod.
Využily jsme tu několik technik. Jednak vybavené vzpomínky, které u klientky vzbudily chuť znovu zkusit šít. Tato činnost pro ni byla po dlouhé době novým podnětem. V neposlední řadě měla radost, že dle jejích slov ještě není tak nešikovná a zvládne to.

Autor: Jana Lacmanová