Projekt Dopisování s vězni od Maltézské pomoci Olomouc uspořádal 12. května exkurzi do věznice Břeclav pro své dobrovolníky. Cílem bylo seznámit je s podmínkami, ve kterých žijí osoby, se kterými si dopisují.

Exkurzi vedl ředitel věznice a další zaměstnanci. Ukázali dobrovolníkům různé prostory, venkovní i vnitřní, v areálu, jako jsou cely, oddělení, učebna, dílna nebo posilovna. Přednesli jim i o historii věznice a dalších zajímavých informacích. Dobrovolníci mohli klást otázky a získat informace o režimu, pravidlech a problémech vězňů.

Přístup pana ředitele a ostatních pracovníků, kteří se nám věnovali byl velmi vřelý a otevřený. Exkurze nám umožnila více porozumět režimu ve věznici a některým situacím, které dobrovolníci s dopisovateli řeší. Velmi si této možnosti podívat se do prostředí, ze kterého dobrovolníkům přichází dopisy vážíme.

Autor: Štěpánka Doležalová

Projekt finančně podporuje město Olomouc.

olomouc logo