Olomoucká Maltézské pomoc nabízí letní preventivně výchovné pobyty pro děti z rodin v tíživé životní situaci a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči. Pro velký zájem o letní tábory i při snaze přizpůsobit program potřebám dětí se letos uskuteční dva tábory: jeden pro mladší děti a druhý pro mládež. Cílem je přizpůsobit program individuálním potřebám dětí.  Děti se opět mohou těšit na setkání s kamarády, řadu zajímavých her, denních i nočních dobrodružství, výlety, tvořivé činnosti a řadu dalších překvapení, které pro ně pracovnice služby chystají.

Tábory jsou aktivitou, která se může zdát na první pohled nad rámec našich služeb pro rodiny, ale mají svůj velmi hluboký význam, jedinečnost a důležitost v životech dětí a někdy i celých rodin. Pro řadu táborníků přináší chvíle, kdy se nemusí trápit starostmi dospělých, ale mohou být zase na pár dní dětmi. Veselými hravými, zkoumavými, někdy i smutnými. Pobyt na táboře jim dává bezpečný prostor pro sdílení toho, co aktuálně prožívají, a to jak s ostatními vrstevníky, tak s pracovnicemi služby. Díky této důvěře a otevřenosti mohou pak pracovnice služby pomoci daným rodinám s tím, co je skutečně trápí.
Díky darům sponzorů se i letos daří nastavit cenu za tábory tak, aby byly dostupné i těm dětem, které se na běžné tábory z finančních důvodů nemohou dostat.
Autor: Jana Jeklová

Projekt finančně podporuje město Olomouc.

olomouc logo