Jesenické centrum Maltézské pomoci uspořádalo 30. července setkání dobrovolníků, kteří u Maltézské pomoci pravidelně dochází za osobami se zdravotním postižením, seniory či dětmi. Setkání se uskutečnilo v prostorách našeho bývalého sídla na místní faře, a to díky laskavému svolením pana děkana.

Sešlo se nás deset a strávili jsme společně několik hezkých chvil. Jeden z našich dobrovolníků doučuje děti ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Dva dobrovolníci dochází do nemocnice a tráví čas s nemocnými. Další dva dobrovolníci dochází dlouhodobě do Centra sociálních služeb a zpříjemňují život zdejším klientům. Čtyři naše dobrovolnice se věnují klientům ze Soužití 2005 v Mikulovicích a jedna dobrovolnice navštěvuje klientku v domácnosti.

Dobrovolnictví je celkem rozmanitá činnost a stojí za to si jej vyzkoušet a udělat druhým lidem radost. Dobrovolníci s klienty tráví čas povídáním, procházkami, mohou hrát hry, chodit na výlety pokud si to oba přejí, zkrátka společně trávit čas. Klienti jsou za pomoc vděční, dobrovolník za nimi dochází jednou týdně na dvě hodiny. Přidejte se i vy a věnujte svůj čas pomoci druhým lidem.

Nová sociální služba na Jesenicku

Maltézská pomoc na Jesenicku realizuje kromě dobrovolnických programů i sociální služby. Od března 2020 jsme v Jeseníku a blízkém okolí spustili registrovanou sociální službu – osobní asistenci. Ta umožňuje klientům se sníženou soběstačností, tedy seniorům a osobám se zdravotním postižením, zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistenti pomáhají s činnostmi, které kvůli vysokému věku nebo postižení klienti nemohou vykonávat sami. Našim klientům poskytujeme pomoc s péčí o sebe samé, s úkony osobní hygieny, s přesunem z vozíku na lůžko a naopak, s běžným úklidem domácnosti, pochůzkami a s dalšími činnostmi dle předešlé domluvy.

Pro službu osobní asistence na Jesenicku hledáme zaměstnance, kteří chtějí být osobními asistenty a pomáhat lidem v domácnosti. Informace o osobní asistenci i dobrovolnických programech zde: https://maltezskapomoc.cz/jesenik/, na telefonním čísle 736 504 176 nebo na emailu [email protected].

Upřímně doufám, že se k nám brzy připojí další zájemce o dobrovolnictví nebo o osobní asistenci, který chce pomáhat druhým.

Autor: Michaela Randusová

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.