Osobní asistence poskytovaná Maltézskou pomocí v Jeseníku nabídla poprvé své služby v roce 2010. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Poskytujeme péči v domácím prostředí 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Pomáháme všem lidem bez rozdílu. Zejména seniorům se sníženou schopností pohybu, osobám trpícím Alzheimerovou demencí či Parkinsonovou nemocí, artrózou i po mozkové mrtvici. V poslední době nás často oslovují lidé po chemoterapii a rodiče dětí s postižením. Jsme tu i pro ty, kteří celodenně pečují o své blízké a podporují je v přání žít v domácím prostředí.