Popis dobrovolnického programu

Komu je program určen?

  • pacientům dlouhodobě nemocným, kteří z důvodu vysokého věku, poslední fáze života, léčby nebo zhoršení zdravotního stavu jsou odkázáni na stálý dohled odborného lékařského a zdravotního personálu

Co je jeho cílem (náplní)?

  • dobrovolníci svým klientům pomáhají lépe snášet bolesti a pocit odloučenosti spojené s dlouhodobou léčbou nebo v poslední fázi života
  • smyslem není samotná léčba pacienta (tu totiž zajišťuje odborný personál nemocnice nebo zařízení), ale možnost doprovázet jej a pomoci mu (znovu) navázat společenský kontakt s okolím a nalézt sama sebe – a to i pokud se již jedná o poslední fázi života

Kam naši dobrovolníci docházejí aneb Se kterými organizacemi spolupracujeme?

  • AGEL – Jesenická nemocnice, a. s. (odd. LDN a částečně interna)

Kontakty

Pro zapojení do dobrovolnického projektu kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.