Centrum Jeseník

Kontaktní den: PO 10:00 – 12:00

ST 15:00 – 17:00

Fučíkova 128, Jeseník, 790 01

Vedoucí služby osobní asistence

Mgr. Jana Lacmanová

Jana Lacmanová

E-mail: jana.lacmanova@maltezskapomoc.cz

Tel: 734 427 764

Koordinátorka osobní asistence a osobní asistentka

Bc. Petra Pesslová

E-mail: petra.pesslova@maltezskapomoc.cz

Tel: 737 135 652

Koordinátorka dobrovolníků a osobní asistentka

Barbora Mrázková

E-mail: barbora.mrazkova@maltezskapomoc.cz

Tel: 736 504 176

 

Vedoucí centra

ThLic. Michal Umlauf

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz

Tel: 736 620 804

Osobní asistentky

Pavlína Basarabová

Markéta Jelínková

Jana Juskaničová

Lenka Kubálková

Lucie Smíšková