Co je náplní programu?

  • dobrovolnictví v Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny spočívá zejména ve vzdělávacích a volnočasových aktivitách – doučování, sportovní a jiné hry, doprovázení do škol, zájmových kroužků, tvořivé aktivity, apod. – a to jak v domácnosti, tak i jiném zařízení pro děti a mládež (NZDM, azylový dům, Domov mládeže, apod.)
  • dobrovolník tak může rodině pomoci odlehčit jejich těžkou službu při péči o dítě, tím že dá rodině odpočinout a hledá spolu s klientem smysluplnou náplň jeho volného času
  • pokud se jedná o dítě se zdravotním hendikepem, může dobrovolník též pomoci s jeho osobnostním rozvojem a stimulací
  • dobrovolník však nenahrazuje funkci rodiny, učitele či jiného pracovníka zřízení a ke klientům přistupuje rovnocenně (tzn., že hendikepované dítě nemá menší hodnotu než zdravé dítě)

Komu je program určen?

  • dětem a mládeži ze sociálně slabých či jinak znevýhodněných skupin nebo lokalit (a to jak v nízkoprahových zřízeních, tak i v domácnostech či azylových domech)
  • rodinám s dětmi, které si nemohou nebo nejsou schopny samy pomoci

Kam dobrovolníci dochází

  • Člověk v tísni Jeseník

Kontakt

Koordinátorka programu Jana Švecová, 736 504 176, [email protected]