Popis dobrovolnického programu

Komu je program určen?

  • seniorům
  • osobám se zdravotním postižením či jiným zdravotním omezením

Co je jeho cílem (náplní)?

  • aktivní trávení volného času a pomoc lidem, žijících v zařízení nebo v domácnosti, kteří z důvodu vysokého věku, zdravotního omezení nebo pocitu osamění nejsou toho sami schopni
  • dobrovolník dále klientovi/klientům může pomoci zprostředkovat kontakt s jeho blízkými osobami (rodinou, kamarády, přáteli, pracovníky zařízení, apod.) – nenahrazuje však jejich roli

Kam naši dobrovolníci docházejí aneb Se kterými organizacemi spolupracujeme?

  • Centrum sociálních služeb Jeseník
  • DPS Soužití 2005 Mikulovice

Kontakt

Pro zapojení do dobrovolnického programu kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.