Maltézská pomoc uspořádala pro děti z klientských rodin ve dnech 11.–17. července již tradiční letní Preventivně vzdělávací pobyt pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením. Letošní ročník se nesl spíše v rodinném duchu, kvůli pandemii nemoci COVID-19 a jejím rizikům se tábora účastnilo pouze 19 dětí (8 chlapců a 11 děvčat) ve věku 6–13 let, o které se staraly 4 vedoucí (pracovnice organizace). Letní pobyt se letos odehrával ve Štědrákově Lhotě, děti tak prožily týden v přírodě jesenických hor.

Hlavním tématem letošního preventivně vzdělávacího pobytu byla Cesta kolem světa. Děti pomáhaly cestovateli a dobrodruhu Indianovi Johnsovi získat pět bylin pro výrobu léčivého lektvaru, kterým by mohl uzdravit nemocnou dceru eskymáckého náčelníka, Inuitu. Děti tak během týdne navštívily rozmanité země na jednotlivých kontinentech, poznávaly místní tradice, zvyky, speciality i životní podmínky a plnily úkoly zadané domorodými obyvateli, aby si vysloužily jednu z léčivých bylin typickou pro danou krajinu.

Tábornici se učili vzájemné spolupráci

Pestrý program letního pobytu propojovala hlavní myšlenka, kterou bylo učit děti vzájemné spolupráci, toleranci, přátelství, síle nevzdávat se a vytrvat i pozitivnímu vnímání sebe a druhých. Tomuto cíli byla věnovaná i řada psychosociálních aktivit s dětmi, které vedly sociální pracovnice služeb pro rodiny s dětmi. Ty se staly oblíbenou součástí každého dne.

Děti během pobytu získaly množství nových dovedností, které běžně doma nevykonávají, nebo nemají možnost se s nimi setkat. Převážná část programu byla realizovaná v přírodě (v lesích, na loukách) tak, aby měly děti dostatek sportovního vyžití a dostaly se z městského prostředí do čisté jesenické přírody a to jak přes den, tak při nočních hrách i po soumraku. Další významnou část programu tvořily rukodělné a kreativní aktivity ať už v oblasti výtvarné, nebo hudební. Velmi oblíbenou část programu tvořily akční týmové hry v doposud neprobádaných lokalitách zaměřené na spolupráci. Pro některé z dětí byla tato zkušenost první táborovou aktivitou.

Tímto děkujeme jak pracovnicím Maltézské pomoci, tak samotným dětem a jejich rodinám za radostně prožitý společný týden a těšíme se na další společné ročníky.

Autor: Jana Jeklová

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Projekt podpořilo

olomouc logo