Jménem MP ČR, Centra Jeseník zveme všechny na Den otevřených dveří 2018.
 
 
Tuto akci bude naše Centrum pořádat 18. září 2018, od 9 h do 16 h (dopoledne bude program určen pro žáky 8., 9. tříd ZŠ a SŠ; odpoledne od 13 h bude program pro veřejnost formou volné prohlídky centra). Po celou dobu bude přítomna koordinátorka a dobrovolníci jesenického Centra MP a také bude pro návštěvníky zajištěno drobné občerstvení.

Autor: Petra Lednická