V sobotu 20. května  jsme s dětmi s Dětského centra Ostrůvek, p. o., (DCO) strávili den na Dětském dnu, který pořádal závod TDK-EPCOS Šumperk.

V sobotu 10. června jsme s dobrovolníky měli možnost pomáhat na Dětském dni v Dětském centru Ostrůvek Olomouc, p. o., pracoviště Šumperk (DCO).

Ve dnech 8. 6. - 12. 6. 2017 proběhlo již 5. setkání Mezinárodní síť maltézské mládeže v albánské Škodře. 

V druhém letošním čísle čtvrtletníku Olomoucký senior vyšel článek o dobrovolnictví v Maltézské pomoci (MP) s důrazem na nový dobrovolnický program 3G - napříč generacemi, který realizuje olomoucké Centrum MP.

Maltézská pomoc, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu: dodání automobilu pro 8 - 9 osob, které bude sloužit k dopravě dětí s postižením do školských zařízení.

Vážení a milí, tak jako každý rok se i letos koná v Jeseníku tzv. "Týden sociálních služeb".

Víte, jak trávily sobotní den během dvou uplynulých víkendů osobní asistentky, koordinátorky
a vedoucí celého centra Mělník? – Na to je úplně jednoduchá odpověď. 

V úterý 6. června se uskutečnila tradiční pouť Maltézské pomoci na Svatý Kopeček u Olomouce.

V červnovém čísle Olomouckých listů vyšel článek informující o Mezinárodním setkání vozíčkářů, který každoročně pořádá Maltézská pomoc v rámci Dnů lidí dobré vůle.