Víte, jak trávily sobotní den během dvou uplynulých víkendů osobní asistentky, koordinátorky
a vedoucí celého centra Mělník? – Na to je úplně jednoduchá odpověď. 

V rámci povinného vzdělávání dle zákona o sociálních službách celé osazenstvo mělnického centra Maltézské pomoci postupně absolvovalo vzdělávací seminář „Pohybová aktivizace seniorů – úvod do problematiky, dechová cvičení“, pořádaný Diakonickou akademií, s r.o. v Praze. Celý kurz vedla s neutuchající energií a v parném dni obdivuhodnou, velmi zkušená lektorka, PhDr. Klára Daďová, PH.D. Tato činorodost jí vydržela po celou dobu trvání osmihodinového kurzu.

My účastnice jsme navíc uvítaly i to, že jsme mohly o krátkých přestávkách trochu poznat i naše další kolegyně z jiných center Maltézské pomoci.

Cílem celého semináře bylo představit principy zdravého cvičení zejména pro seniory, kteří trpí různými omezeními. Všechny účastnice vzdělávání se přesvědčily o tom, že i malým pohybem lze pomoci (a samozřejmě též i prakticky vyzkoušely). Seznámily jsme se a též si „na vlastní kůži“ vyzkoušely i různé způsoby dechových cvičení, které jsou pro osoby se ztíženou možností pohybu či vůbec nepohyblivé, zvláště  pro seniory, značně pomáhající a prospěšné. 

 

 

Mgr. Marcela Brodilová

Koordinátorka projektu Sociálně aktivizační služby pro seniory

Maltézská pomoc, o.p.s., centrum Mělník

(VeV)