Vánoční setkání s našimi dobrovolníky jsme letos začali na netradičním, ale o to zajímavějším místě.

Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již šestý ročník oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo, která je duchovním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia.

I letos jsme pozvaly děti z klientských rodin na mikulášské odpoledne k nám do Centra.

Dne 6. 12. 2016 proběhlo v naší nemocnici vystoupení dětí z MŠ Hrachovec.

Někdy musí přijít na návštěvu anděl, čert i Mikuláš a podívat se zda děti i dospělí zlobili či ne!

Dne 6.12.2016 proběhlo předvánoční setkání dobrovolníků, kteří docházejí za svými klienty do Hospice na Svatém Kopečku.

V sobotu 3. 12. navštívil Mikuláš s anděly a čerty pacienty Centra klinické gerontologie (LDN) v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Olomouc - Ve dnech 19. prosince 2016 až 6. ledna 2017 ožije Olomouc tradičním Festivalem vánoční hudby u sv. Mořice.

V pátek 2. prosince byl završen letošní ročník nefinanční humanitární sbírky Zkuste udělat zázrak – Staňte se Mikulášem.