Někdy musí přijít na návštěvu anděl, čert i Mikuláš a podívat se zda děti i dospělí zlobili či ne! Společně jsme my, jako dobrovolníci, strávili den (2. 12.) v Dětském centru Ostrůvek, p. o., a během něho vytvořili tradiční předvánoční program.

Dětem jsme předali andělské poselství a lásku, aby je provázela celý následující rok. Avšak došlo i na čerty, kteří četli z pekelné knihy hříchů. Všichni jsme bedlivě poslouchali, zda děti zlobily či ne. Nechyběly ani říkanky a písničky. Mikuláš předal dárečky dětem za vzorné chování a neopomenul i personál. Dárečky byly dotovány z grantu města Šumperk. Závěrem našeho setkání jsme si zazpívali vánoční koledy, zazvonili rolničkami a připomněli jsme si, že duch Vánoc je již mezi námi.

Společně jsme strávili nádherný den a velmi jsme si ho užili.

Za dobrovolníky Centrum Maltézské pomoci v Šumperku Michaela Vyhnálková