Někdy musí přijít na návštěvu anděl, čert i Mikuláš a podívat se zda děti i dospělí zlobili či ne!