V sobotu 3. 12. navštívil Mikuláš s anděly a čerty pacienty Centra klinické gerontologie (LDN) v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Asi 100 pacientů potěšil vlídným slovem, písněmi adventními i vánočními. Navštívení senioři obdrželi přáníčka vytvořená od dětí ze Základní církevní školy ve Zlíně, perníčky od farníků ze Zlína a povídání o Mikuláši.

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem zlínským farníkům, kteří upekli perníčky (sešlo se jich opravdu hodně), učitelům na církevní škole za výrobu přáníček s dětmi a dobrovolníkům i příznivcům Maltézské pomoci, kteří se stali na pár hodin mikulášskou delegací v nemocnici. Pacienti měli z netradiční návštěvy velkou radost.

 

(MoL)