V úterý 29.4.2014 navštívili Brno již potřetí poutníci z Litvy, kteří putovali na pouť Maltézských rytířů do  francouzských Lurd.

Našemu centru byl nabídnut výtěžek z nádherného benefičního koncertu chrámového sboru, který se uskutečnil 27. 4. 2014 v Kostele sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu.

Ředitel Maltézské pomoci s vedoucím projektů  se dne 24. 4. 2014 zúčastnili slavnostního odevzdávání darů získaných z Vánočního bazaru organizace Diplomatic Spouses Association, které sdružuje manželky velvyslanců v Praze.

Hořín na Mělnicku, 24. dubna 2014 – Celkem 2 miliony korun darovala dobročinná organizace Malteser Hilfsdienst Deutschland obci Hořín na Mělnicku a jejím obyvatelům na likvidaci následků ničivé povodně z června 2013.

Dobrovolníci olomouckého centra Maltézské pomoci z programu „Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny“ se setkali ve dnech 11. a 12.  dubna na vzdělávacím kurzu.

Vážení přátelé a příznivci Maltézské pomoci,

uběhnul další měsíc a u nás se toho mnoho událo.

V médiích často slyšíme jen negativní informace, ale skutečnost dokáže být i jiná.