Našemu centru byl nabídnut výtěžek z nádherného benefičního koncertu chrámového sboru, který se uskutečnil 27. 4. 2014 v Kostele sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu faráři Šenkovi, slečně Těthalové, zpěvákům chrámovému sboru a v neposlední řadě všem štědrým přispěvatelům, lidem otevřených myslí i srdcí. Chtěli bychom vyjádřit upřímný vděk a to nejen za neuvěřitelnou finanční částku přesahující 11 405 Kč, ale také za krásně prožité nedělní odpoledne. Srdečné díky.

 

(MaZ)